Nyheter fra NKL
09.10.15

Matomsorgsprisen 2015: Tildeles en skolemat-pionér

Matomsorgsprisen 2015 tildeles Hundsund Skolerestaurant ved Liselotte Bjelke. Tilbudet så dagens lys høsten 2008 og var da Norges første skolerestaurant. Flere skoler og kommuner har latt seg inspirere av det pionérene har fått til på Snarøya i Bærum kommune.

 

– Skolerestauranten fungerer i dag som et utstillingsvindu og viser hvordan ordningen med skolemat virker i praksis. Ved å tildele Matomsorgsprisen til Hundsund Skolerestaurant ved Liselotte Bjelke, ønsker juryen å oppmuntre til økt engasjement for å få vedtatt gratis skolemat for alle barn i Norge, sa jury-leder Ivar Villa ved tildelingen.

Den foregikk tidligere i dag på Scandic Fornebu i forbindelse med et fagseminar i regi av Tine hvor det var nærmere 250 kjøkken- og helsepersonell til stede i salen.

Varm skolelunsj hver dag

Initiativtaker til skolerestauranten var Liselotte Bjelke med Snarøya Kvinne- og familielag i ryggen. De startet et tilbud hvor elevene ved Hundsund ungdomsskole hver skoledag får servert varm lunsj med tilhørende salatbuffet. Maten lages av faglærte kokker og kjøkkenet er sertifisert etter svenske krav til varm skolemat. Hver dag lages det lunsj til 245 ungdomsskole-elever og 150 barnehagebarn. I dag er omtrent 80 prosent av elevene ved Hundsund ungdomsskole med i abonnementsordningen som koster 44 kroner om dagen.

 

Tilbudet på Hundsund utvides stadig. Blant annet tilbyr skolerestauranten middag to dager i uka. Da kommer foreldre og barn - og beboere i alle aldre på Snarøya til restauranten for å spise god husmannskost til en billig penge, eller ta med seg med middagen hjem. 

 

Skolemat – mer enn mat på tallerkenen

Både Bjelke, kjøkkensjef Tom Christian Engeli og de øvrige ansatte på kjøkkenet har et brennende ønske om å utvikle barns interesse og forståelse for betydningen av sunn og god mat. Dette gjøres blant annet ved at temaer i skolens undervisning gjenspeiles i de rettene som settes på menyen.

For kjøkkenstaben på Hundsund er ikke skolelunsj bare mat på en tallerken. Det er forebyggende helsearbeid i praksis, det handler om å tilrettelegge skoledagen for økt konsentrasjon og bedre skoleresultater, og om å innarbeide gode matvaner tidlig i livet. Sist, men ikke minst handler skolemat om matkultur; om å ha et pustehull i skolehverdagen hvor man kan sitte ned sammen med skolekamerater og spise et godt måltid.

Holder debatten varm

Liselotte Bjelke er også initiativtager til stiftelsen Skolematens Venner, etter modell fra hjemlandet Sverige. Hun er i dag styremedlem i Stiftelsen. Hennes brennende engasjement for skolemat er fortsatt like sterkt. De siste ti årene har hun reist land og strand rundt for å motivere og inspirere andre til å satse på skolemat. Både Bjelke og Norges Kvinne- og familieforbund driver aktivt lobby-arbeid overfor politikere for å få innført offentlig finansiert skolemåltid. Liselotte Bjelkes utrettelige innsats de siste ti årene er en av hovedårsakene til at debatten om skolemat holdes varm i Norge.

 

 

– Gode kostvaner skapes i ung alder. Innføring av et gratis skolemåltid vil være en investering i fremtidens folkehelse. Det er flere måter å løse dette på. Hundsund Skolerestaurant har valgt en foreldrebetalt løsning med varm skolemat. Men uansett måte; Det viktigste er at måltidet er næringsriktig og smakfullt, heter det i juryens begrunnelse.

Den offentlige debatten om skolemat har pågått i mange år. Flere av de politiske partiene har sittet på gjerdet. De er positive, men har ikke flagget standpunkt. Dette er nå i ferd med å endre seg. Landets største parti behandlet saken på landsmøtet i vår, og er nå for gratis skolemat. Arbeiderpartiet ser dette i et større perspektiv, de ser at dette er en investering i folkehelsen som vil lønne seg på sikt.

– Dette har skapt en helt ny giv i debatten, og bidratt til at Norge har tatt et stort og viktig steg nærmere gratis skolemat, sa jury-leder Ivar Villa ved tildelingen.

For ytterligere kommentarer:

Jury-leder Ivar Villa, mobil 908 55 610