Nyheter fra NKL
23.09.15

Nytt studietilbud i Oslo.

Onsdag 23. september er det offisiell åpning av Studietilbudet Restaurantledelse på Campus Oslo

 

Studiet er et ettårig studietilbud for mellomledere i reiselivsbransjen, og etableres som en prøveordning finansiert av næringen selv, NHO Reiseliv og Frydenlund Bryggeris Legat. Studiet driftes faglig av Norsk hotellhøgskole, gir 60 studiepoeng og kvalifiserer til videre utdanning med bachelor og hovedfag.

-          At reiselivet selv finansierer første året av studiet understreker behovet i næringen for å dekke det store gapet mellom grunnutdannelsen i hotell- og restaurantfagene, og topputdannelsen ved Universitetet i Stavanger, sier fagsjef kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, Vibeke Myrstad.

Studiet, som er samlingsbasert, har 21 deltakere dette første året, og det skal allerede være nok interesserte til å fylle en ny klasse neste år.

23. september samles for første gang studentene, aktører fra reiselivsnæringen, Norsk Hotellhøyskole og gjester til offisiell åpning av studiet i Thons splitter nye Thon Conference Universitetsgaten.

Blant studentene er blant annet ansatte ved Paleet restaurantdrift, Festningen Restaurant, Statholdergaarden, Lofoten fiskerestaurant og Sundvolden Hotel.

Sted: Thon Conference Universitetsgaten i Universitetsgaten 26.

Tidspunkt for åpningen: Onsdag 23. september kl. 17.00 – 19.00.