Nyheter fra NKL
05.06.15

Nasjonal dugnad for folkehelsen

Livsstilsykdommer er nå vårt største helseproblem. Tiden er derfor inne for en nasjonal dugnad for folkehelsen. Det mener NFF, BAMA og EAT, som gjennom sitt nye prosjekt EAT MOVE SLEEP ønsker å inspirere og mobilisere Norges befolkning til å ta et krafttak for bedre folkehelse.

- Regjeringen har sagt at de skal gi folkehelsepolitikken fornyet kraft, og ønsker i denne forbindelse at alle aktører i samfunnet skal bidra. Dette er vårt svar, sier generalsekretær Kjetil Siem i NFF.

 

En av våre største utfordringer

Folkehelsen er definert som en av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Dagens 15-åringer er mindre aktive enn 70-åringer, bare 3 av 10 nordmenn mellom 20 og 64 år er regelmessig i fysisk aktivitet, bare 2 av 10 når kostholdsrådenes anbefaling på frukt og grønnsaker. Dette gapet mellom anbefalinger og etterlevelse utgjør et betydelig folkehelseproblem.

 

Gjennom prosjektet EAT MOVE SLEEP setter vi fokus på helheten i det som skaper sunnhet, god helse og livskvalitet for oss mennesker, nemlig kombinasjonen av kosthold, fysisk aktivitet og søvn. Hver for seg er de viktige, sammen er de nøkkelen til en positiv forandring. Grunntanken er å inspirere til at små valg i hverdagen utgjør store forskjeller gjennom et langt liv.

 - Kosthold, aktivitet og søvn er tre viktige elementer som bygger på hverandre. Ved å spise riktig er det lettere å være aktiv, et aktivt liv gir bedre søvn, og når du er uthvilt er det lettere å ta riktige valg, sier leder i EAT, Gunhild Stordalen.

Fotballen kan gjøre en forskjell

- Fotballen, med sine 375 000 aktive, og 110 000 frivillige kan med enkle grep gjøre en stor forskjell. Vi har forbildene som ambassadører i prosjektet, vi er til stede på de arenaene barn og unge ferdes og vi treffer foreldrene, sier generalsekretær Kjetil Siem i NFF.

Mer konkret dreier det seg om informasjonsarbeid og holdningskampanjer rettet mot barn, ungdom og foreldre i og rundt barne- og ungdomsfotballen i regi av NFF og gjennom alle NFFs kanaler. Han legger heller ikke skjul på at ideen bak EAT MOVE SLEEP også er bra for prestasjonene på banen.

- Dette er et ideelt prosjekt for oss. Vi setter fokus på noe som er viktig for prestasjonsutviklingen, og styrker samtidig myndighetenes viktige arbeid med å bedre folkehelsen, sier Siem.

 

 

Lettere å velge sunt

 

EAT MOVE SLEEP skal også bidra til at befolkningen får kunnskap om og lettere tilgang på mat som gjør dem godt. Det være seg hjemme eller på idrettsarenaer.

 

- Vi har allerede hatt flere hundre tusen barn på Bendit-cuper over hele landet. Gjennom EAT MOVE SLEEP skal dette arbeidet forsterkes, og vi skal sette i gang en rekke tiltak som skal gjøre de sunne valgene lettere tilgjengelig og mer fristende. For det er ingen motsetning mellom å spise god mat og sunn mat. Veien til bedre folkehelse er full av gode smaker, sier administrerende direktør Rune Flaen i BAMA.

Vil ha med flere

Aktørene bak EAT MOVE SLEEP har som mål å engasjere større deler av idretten og flere av de største bedriftene i Norge i prosjektet.

- Vi vil inkludere flere samarbeidspartnere som kan bidra med riktig kompetanse, og som ønsker å bidra til bedre folkehelse og prestasjoner, sier Kjetil Siem.

Langvarig samarbeid

- Vi har gjennom vårt samarbeid med fotballen i over 20 år fått frem budskapet ”Fem om dagen”, og vi har gjort frukt og grønt og andre sunne produkter mer tilgjengelig for barn og unge gjennom Bendit-arrangementer og Idrettsfrukt-ordningen. Nå tar vi ett nytt steg, og tar et mer helhetlig grep for bedre folkehelse som skal pågå i mange år fremover, sier Rune Flaen, som også ønsker å nå bredere ut enn bare fotballmiljøet. BAMA vil derfor synliggjøre konseptet gjennom sine produkter og samarbeidspartnere, gjøre sunne valg enklere og bruke sine kanaler til å spre kunnskap. BAMA vil også forenkle og videreutvikle Idrettsfruktordningen.

 

Kunnskapsbasert

Samarbeidspartnerne har som forutsetning for alle aktiviteter, at de skal bygge på anerkjent kunnskap. Stiftelsen EAT tar internasjonale forskningsinstitusjoner med inn i prosjektet og står som ansvarlig for det faglige innholdet. EAT vil blant annet gjennomføre en benchmark-studie og evaluere prosjektet underveis med fokus på atferdsendringer. I tillegg vil Idrettens helsesenter være involvert.

- EAT representerer noe av den fremste ekspertisen verden kan by på innen kosthold, og skal bidra til at kvaliteten på dette området blir godt ivaretatt i prosjektet. Som et folkehelseprosjekt vil det imidlertid være av avgjørende betydning å sikre deltakelse, støtte og legitimitet til prosjektet gjennom å etablere et nært samarbeid med norske myndigheter og institusjoner med relevans for prosjektet, sier Gunnhild Stordalen.

 

 

Foto:

Kokkelandslaget og Fotballandslaget.