Nyheter fra NKL
29.01.13
Skriv ut

Informasjon om valgkomiteen

Valgkomité Mrk. NKLs vedtekter § 5: Styret «Styret velges for 2 år av gangen. President og ett styremedlem velges ett år, de resterende tre velges året etter». NKL har kommet i utakt med vedtektene. Styret har behandlet saken, og mener det er viktig at vi kommer i takt med vedtektene. På dette grunnlag vil ett av de medlemmene som er på valg kun velges for ett år.

Valgkomiteen for 2012 har bestått av følgende:

Nils Petter Hartviksen KM Sør-Helgeland   leder        (1 år)    på valg               

Pål Jetmundsen            

Bergen KM medlem (2 år) ikke på valg
Geir Rasmusen KM Haugalandet      medlem (3 år) ikke på valg 
                                    
Anne Dorthe M. Ask  KM Rogaland vara (1 år) på valg

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling:

Forslag ny valgkomité:

Foreslått leder: Nils-Petter Hartviksen, KM Sør-Helgeland, foreslått gjenvalg for ny periode (3år)

Pål Jetmundsen, Bergen KM, medlem (1 år)

Geir Rasmussen, KM Haugalandet, medlem (2 år)

 

Forslag til vara:

Jan Arne Pettersen, KM Bodø og Omegn , er av KM Sør-Helgeland foreslått som vara for valgkomiteen.

 

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

 

Desisor

Terje Moen, på valg

 

Forslag til desisor for 2013: Terje Moen (gjenvalg)

Forslag til vedtak:

Terje Moen gjenvelges for ett (1 år).

 

Styremedlemmer i Norges Kokkemesteres Landsforening

President: Kristine H. Hartviksen, KM Oslo, 2011-2013, på valg

Elisabeth Bryne, KM Rogaland, 2011-2013, på valg

Jørn Gunnar Gundersen, KM Bodø og Omegn, 2011-2013, på valg

Hans Dahl Ørstavik, KM Rogaland, 2012-2014, ikke på valg

Jens Ramfjord, KM Nord-Trøndelag, 2012-2014, ikke på valg 

 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for 2013-2015:  

President: Kristine H. Hartviksen, KM Oslo, 2013-2015, gjenvalgt (2 år)

Elisabeth Bryne, KM Rogaland, 2013-2015, gjenvalgt (2 år)

Jørn Gunnar Gundersen, KM Bodø & Omegn, 2013-2014*, gjenvalgt (1 år)

   

* Jfr. innledende kommentar. Velges for ett år for å komme i takt med vedtektene.

 

Ingen laug har fremmet forslag på kandidater til styremedlem eller president.

 

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

 

Vara for 2011-2012 har vært:

Mette B. Thurmann-Moe, på valg

Annette Gjerstad, på valg

 

Valgkomiteens forslag til vara for 2013-2015:

Mette B. Thurmann-Moe, gjenvalgt

Annette Gjerstad, gjenvalgt

 

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas.

 

 

Brønnøysund, 25. januar 2013

Vennlig hilsen

 

Nils Petter Hartviksen

Valgkomiteens leder