Nyheter fra NKL
23.01.13
Skriv ut

Kjøttimporten øker, tilsvarer 13 kr pr hode

I tillegg til norsk kjøttproduksjon på 321.000 tonn i fjor ble det importert over 65.000 tonn kjøtt og kjøttvarer. Minst 40.000 tonn var grensehandel.

Usikre SSB-anslag

Statistisk sentralbyrå (SSB) måler den totale grensehandelen kun i kroner gjennom såkalte utvalgsundersøkelser. Byrået understreker at anslagene er usikre. Anslaget var på 11,9 milliarder kroner fra tredje kvartal 2012 til tredje kvartal 2012. Det som er sikkert er at grensehandelen øker.

I et notat Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) i fjor laget om grensehandelens utvikling, årsaker og virkninger – ble volumet på kjøtt og kjøttvarer som nordmenn harryhandler i Sverige anslått til cirka 33.000 tonn.

Svenske tall

Dette anslaget hadde Nilf fra en rapport det svenske Jordbruksverket lagde i 2006. Jordbruksverket baserte sin beregning på kontakt med samtlige svenske grensehandelbutikker langs den norsk/svenske grensen. En av utrederne bak rapporten, Håkan Loxbo i Jordbruksverkets internasjonale avdeling er varsom med å anslå hvor mye kjøtt nordmenn grensehandler i dag.

- Den norske grensehandelen har økt, det gjelder sannsynligvis også for kjøtt. Hvor stor økningen er umulig å si sikkert, men den kan være 30 prosent, sier Loxbo til Aftenbladet.no

 

Dobbelt så høy

I så fall kan harryhandelen med kjøtt og kjøttvarer nærme seg 45.000 tonn, som tilsvarer 9 kilo per nordmann. Samtidig poengterer Loxbo at kjøttet som grensehandles over butikkdisk i snitt antakelig inneholder mindre bein enn importert kjøtt for videresalg, fordi denne importen for en del består av hele skrotter og store stykningsdeler. Dette betyr at kjøttimport gjennom grensehandel i realiteteten kan være omtrent dobbelt så høy som den regulære importen.

Norsk: 65 kg per hode

Tidligere denne uken la Nortura Totalmarked fram oppdaterte salgs-, produksjons- og importprognoser for norsk kjøtt i 2013. I sum forventes en produksjon på 236.100 tonn storfe-, sau/lamme- og svinekjøtt. En tidligere fremskrivning for kylling og kalkun tilsier en 2013-produksjon av disse kjøttslagene på omtrent 94.500 tonn. I sum beregnes dermed at fjorårsproduksjonen av norsk kjøtt på rundt 321.000 tonn å øke til drøyt 330.000 tonn i år. Det tilsvarer over 65 kilo per innbygger.

For mye gris

Importkvote-anslaget for storfe, sau/lam og gris er på 10.950 tonn. I tillegg må det importeres over 10.000 tonn storfekjøtt, blant annet fra Namibia og 850 tonn lammekjøtt for å sikre markedsdekning. Igjen er grensehandel holdt utenom. Ifølge prognosene for norsk produksjon ligger det an til en overproduksjon av svinekjøtt på 5200 tonn i 2013, noe som trekker ned lønnsomheten for svinebøndene. Eggbøndene har for øvrig samme problem akkurat nå. Norske høner legger for mange egg, dermed blir det ikke behov for noen import.

Storfe-utredning

Leder av Norges Bondelag Nils T. Bjørke mener den store underdekningen av norsk storfekjøtt og den litt mindre mankoen på lammekjøtt er en stor utfordring for norsk landbruk.

- Det er vanskelig å få bønder til satse nok på grovfôrbaserte produksjoner. Lønnsomheten må opp, sier Bjørke. Han ser fram til at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg i løpet av februar skal legge fram forslag til hvordan storfekjøttproduksjonen kan øke. Konklusjonene vil legge føringer for vårens jordbruksoppgjør, slår Bjørke fast.

Produksjon/import i 2012

Foreløpige tall fra markedsregulator Nortura viser at norsk kjøttproduksjon, pluss import, eksklusiv grensehandel, fordelte seg slik på ulike kjøttslag i 2012:

Vilt og reinkjøtt

I tillegg til husdyrproduksjon kommer et gjennomgående årlig volum på opptil 7000 tonn norsk viltkjøtt og 1500-2500 tonn tamreinkjøtt.

 

kilde: aftenbladet.no