Nyheter fra NKL
15.10.12
Skriv ut

Matomsorgsprisen 2012 til Nils Terje Tangnes

En uavhengig jury har kåret kjøkkensjef Nils Terje Tangnes ved Steffensrud Rehabiliteringssenter AS til vinner av Matomsorgsprisen 2012. – På tross av lang fartstid i bransjen er han fortsatt glødende engasjert, alltid motivert og faglig oppdatert. Samtidig er han nysgjerrig og nyskapende, heter det i juryens begrunnelse.

 

Bilde: En glad prisvinnere. Foto: Elisabeth Strøm

 

Nils Terje Tangnes har lang yrkeserfaring på kjøkken, både som kjøkkensjef på hoteller og sykehjem. De siste ti årene har han vært ansatt ved Steffensrud Rehabiliteringssenter AS. Han har gjennom hele sitt yrkesaktive liv vært opptatt av å formidle hvor viktig og ansvarsfull oppgave og plass kjøkkenet har i helsesektoren. Rehabilitering er for den enkelte pasient ofte en lang prosess. Ved Steffensrud Rehabiliteringssenter på Toten er kostholdet blitt en svært sentral og viktig del av den helhetlige rehabiliteringen.

Prisvinneren har jobbet målrettet med å øke eiernes bevissthet om at mat er medisin. De fleste innen offentlig sektor sliter med å få dette budskapet fram. Her har Tangnes lykkes: Eierne av Steffensrud har innsett at mat er en viktig del av behandling/rehabilitering. Også pasientene berømmer prisvinnerens og senterets engasjement, service og imøtekommenhet. Det kommer fram i årlige spørreundersøkelser.

Prisvinneren har også tidligere mottatt pris for sin matfaglige innsats. I 1992 mottok han prisen «Årets institusjonskjøkken». Da var han kjøkkensjef på Gimle alders- og sykehjem i Vestre Toten kommune. I 993 innførte han, som den første institusjonen i landet, sous vide-produksjon og nitrogenpakkede middagsporsjoner for hjemmeboende i kommunen. Så sent som i 2010 ble kjøkkenet på Steffensrud regionvinner på Østlandet i kåringen Årets Matgledebedrift.

For å skape et bedre spisemiljø ute i avdelingene og i nær tilknytning til pasientene, tegnet han på 90-tallet utkastet til en serveringsvogn, Brita-vognen. Denne skulle bli et alternativ til brettservering i norske helseinstitusjoner. I samarbeid med en produksjonsbedrift ble vognen en realitet. Sammen med andre ansatte på senteret har han også tegnet et trillebord (måltidsvogn) til bruk i institusjoner. Dette tar liten plass, er stødig og gir gode muligheter for pasienter under rehabilitering til å forsyne seg med mat selv.

1 30 år har Nils Terje Tangnes vært engasjert i Kost- og ernæringsforbundet. Han har ledet lokalavdelingen i Oppland i en årrekke og fungerer fortsatt som leder. Hans engasjement for faget har også gjennom årenes løp kommet til uttrykk gjennom ulike innlegg, både i fagblader og lokalpressen.

Uavhengig jury

Prisen som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut seks ganger tidligere. Vinneren får et originaldesignet diplom, et stipend på kr. 30.000 utgitt av forbundet og Tine, samt et kunstverk gitt av Ask Media AS som er utgiver av Horeca. En uavhengig jury med Ivar Villa, Brest Bedriftsrestauranter, i spissen sto for selve overrekkelsen på et Tine-seminar i Oslo i dag. Med seg i juryen har han Janicke Gurijordet, kjøkkensjef ved Nøtterøy sentralkjøkken, Sigmund Solvang, salgssjef offentlig sektor, Tine, og Morten Holt, redaktør i Horeca.

For ytterligere informasjon, kontakt juryleder Ivar Villa, mobil 908 55 610

Matomsorgsprisen 2012

 

Formålet med Matomsorgsprisen er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste.

Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

 

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.

 

I år har juryen bestemt at prisen skal tildeles en enkeltperson.

 

Innovasjonen kan være knyttet til:

 

• bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,

• utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere,

• organisering og ledelse som gir økonomisk uttelling,

• personalledelse.

 

Resultatene skal være dokumentert.

 

Prisen som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut seks ganger tidligere.